Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική ρήτρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.
Προϋποθέσεις του Οδηγού:
Ο οδηγός πρέπει να έχει συμπληρώσει το

 • 21ο έτος της ηλικίας του, για τις κατηγορίες Α, Β, Β1,
 • το 23ο για τις κατηγορίες C,C1,D,E,F,F1 και
 • το 25ο για τις κατηγορίες G,H.

Μέγιστη ηλικία ενοικίασης: 79 έτη.

Η ηλικία του οδηγού δεν ελέγχεται κατά την κράτηση. Σε περίπτωση που γίνει κράτηση χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ηλικίας, η JK Tours δεν θα παραδώσει το όχημα και ο οδηγός θα χρειαστεί να πληρώσει ολόκληρο το ποσό του τέλους ενοικίασης.

Ο οδηγός πρέπει να διαθέτει έγκυρη εθνική ή διεθνής άδεια οδήγησης σε ισχύ τουλάχιστον ενός έτους πριν από τη σύμβαση ενοικίασης.

Ένας συμπληρωματικός οδηγός μπορεί να εγγραφεί χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Ελάχιστος Χρόνος Ενοικίασης και Χιλιόμετρα:

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης είναι μία ημέρα. Η περίοδος αυτή δεν ισοδυναμεί με 24 ώρες αλλά αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση ενοικίασης.

Στην JK Tours παρέχουμε σε κάθε κράτηση απεριόριστα χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί όριο χιλιομέτρων, η καταμέτρηση των χιλιομέτρων αρχίζει και τελειώνει στον τόπο ενοικίασης.

Λεπτομέρειες της Σύμβασης:

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να παραδώσει το αυτοκίνητο στην ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο που αναγράφεται στη σύμβαση. Για οποιαδήποτε αλλαγή απαιτείται η έγκριση της JK Tours.

 • ΦΠΑ 24% περιλαμβάνεται σε όλες τις τιμές.
 • Η Οδική Βοήθεια είναι δωρεάν και διαθέσιμη 24/7.

Πολιτική Καυσίμων:

Τα καύσιμα πληρώνονται από τον ενοικιαστή, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει το όχημα με τουλάχιστον την ίδια ποσότητα καυσίμων όπως κατά την ενοικίαση. Καμία επιστροφή ή πίστωση δεν χορηγείται εάν ο ενοικιαστής επιστρέψει το όχημα με περισσότερα καύσιμα από αυτά που παρέλαβε. Ο τύπος καυσίμου που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη σύμβαση ενοικίασης.

Διαθεσιμότητα Στόλου:

Οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται πάντα για μια συγκεκριμένη ομάδα αυτοκινήτων και όχι για ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. H JK Tours διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό μοντέλο αυτοκινήτου ισοδύναμου ή υψηλότερου τύπου από αυτό που είχε αρχικά κρατηθεί.

Προαιρετικός Εξοπλισμός και Κλειδιά Αυτοκινήτου:

Ο ενοικιαστής αναγνωρίζει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής οποιουδήποτε Προαιρετικού Εξοπλισμού και των κλειδιών του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Σε περίπτωση απώλειας θα υπάρξει χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά μονάδα.

Παράδοση & Παραλαβή Οχημάτων:

Ο οδηγός μπορεί να παραλάβει/παραδώσει οχήματα από όλες τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες στη μηχανή κρατήσεων της JK Tours, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και επιλεγμένων ξενοδοχείων. Για θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στη μηχανή κρατήσεων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την JK Tours εκ των προτέρων.

Οι παραδόσεις εκτός ωραρίου (23:00 - 07:00) υπόκεινται σε χρέωση 20€ που καταβάλλεται κατά την άφιξη. Η επιστροφή του οχήματος εντός ωραρίου είναι δωρεάν.

Επέκταση Eνοικίασης

Η JK Tours έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράταση ενοικίασης εάν το όχημα έχει ήδη ενοικιαστεί. Εάν το όχημα παραμένει διαθέσιμο, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης για μια ώρα δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι η JK Tours έχει ειδοποιηθεί και έχει δώσει άδεια. Οι επόμενες 3 ώρες χρεώνονται με 10€ την ώρα ενώ για πάνω από 3 ώρες χρεώνεται μια ημέρα.

Υποχρεώσεις του Eνοικιαστή:

Ο ενοικιαστής οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά την οδήγηση και τη στάθμευση του οχήματος λαμβάνεται κάθε εύλογή προσοχή.

Οδήγηση Εκτός Δρόμου:

Απαγορεύεται η οδήγηση του αυτοκινήτου σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Οι βλάβες ελαστικών που δεν επισκευάζονται δεν καλύπτονται από την ασφάλεια και ο οδηγός υποχρεούται να πληρώσει τυχόν έξοδα επισκευής.

Περιορισμοί Κράτους/Συνόρων:

Το όχημα δεν μπορεί να μεταφερθεί εκτός του νησιού της Κρήτης ή να μεταφερθεί με πλοίο. Όλες οι ασφάλειες θα ακυρωθούν και ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εάν το όχημα οδηγηθεί αλλού εκτός της Κρήτης.

Κυκλοφοριακές Παραβάσεις και Πρόστιμα:

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για όλες τις παραβάσεις στάθμευσης και οδικής κυκλοφορίας και θα χρεωθεί με τυχόν πρόστιμα και έξοδα διαχείρισης.

Διατήρηση Καθαριότητας του Οχήματος:

Ο ενοικιαστής θα πληρώσει για τον καθαρισμό του εσωτερικού του οχήματος σε περίπτωση που αυτό επιστραφεί σε υπερβολικά μη υγιεινή κατάσταση που απαιτεί επιπλέον καθαρισμό ή απόσμηση.

Ατυχήματα με Αυτοκίνητο:

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την άμεση αναφορά ατυχήματος με πλήρη στοιχεία στη JK Tours μέσω τηλεφώνου. Ο ενοικιαστής πρέπει να παραμείνει στο σημείο του ατυχήματος και να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την JK Tours. Εάν ο ενοικιαστής δεν ενημερώσει την JK Tours, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για τα έξοδα επισκευής οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί στο ενοικιαζόμενο όχημα.

Συγκεκριμένα:

 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιθεωρήσει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά στο γραφείο ή την αστυνομία το συντομότερο δυνατό (χωρίς να μετακινήσει το αυτοκίνητο), προκειμένου να παράσχει όλες τις πληροφορίες και φωτογραφίες που είναι απαραίτητες για την υποβολή της πλήρους περιγραφής του συμβάντος.
 • Εάν ο ενοικιαστής δεν δηλώσει τη ζημιά εντός δύο ωρών, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία για τα έξοδα επισκευής.

* Καμία αναφορά ατυχήματος/ζημίας δεν γίνεται δεκτή κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η εταιρεία δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος ως εξής:

 1. Για ζημιές που προκαλούνται όταν το όχημα λειτουργεί σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο δρόμο, μη ασφαλτοστρωμένο, χωματόδρομο ή εκτός δρόμου, είτε εκούσια είτε ακούσια
 2. Για ζημιές που προκαλούνται όταν ο ενοικιαστής παραβιάζει τους κανόνες κυκλοφορίας (π.χ. πινακίδες δρόμου/STOP, όρια ταχύτητας, κατεύθυνση δρόμου, αναστροφές, παράνομη υπέρβαση, υπέρβαση διπλής γραμμής)
 3. Για ζημιές που προκαλούνται όταν αποσπάται η προσοχή του ενοικιαστή ή κρίνει λάθος την πορεία του και βγαίνει εκτός δρόμου
 4. Για ζημιές που προκαλούνται όταν ο ενοικιαστής παραβιάζει τους κανόνες στάθμευσης
 5. Για ζημιές που προκαλούνται όταν το όχημα λειτουργεί σε οποιονδήποτε αγώνα, δοκιμή ταχύτητας, ράλι ή διαγωνισμό ή το όχημα χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταμοιβής (υπηρεσία ταξί ή ταχυμεταφοράς)
 6. Για ζημιές που προκαλούνται όταν το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει αποκλειστεί από την κατοχή ή δεν κατείχε ποτέ άδεια οδήγησης κατάλληλη για αυτό το όχημα ή δεν είναι εγγεγραμμένος οδηγός στη συμφωνία ενοικίασης
 7. Για ζημιές που προκαλούνται όταν ο οδηγός του οχήματος βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών που επηρεάζει την ικανότητά του να οδηγεί το όχημα
 8. Για ζημιές που προκαλούνται όταν το όχημα χρησιμοποιείται αλόγιστα από τον ενοικιαστή (π.χ. ζημιές που προκλήθηκαν στις πόρτες/το αμάξωμα του αυτοκινήτου από τον άνεμο, ζημιές στο συμπλέκτη/κιβώτιο ταχυτήτων, ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος, ζημιές που προκαλούνται από ζώα, ζημιές που προκαλούνται από το κάθισμα στο καπό/μπότα/οροφή του οχήματος)

Αντικατάσταση Οχήματος:

Εάν το όχημα χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση, η απόφαση για την παροχή άλλου οχήματος στον ενοικιαστή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της JK Tours.

Ακύρωση της Σύμβασης Ενοικίασης:

Οι πολιτικές ακύρωσης ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της κράτησης που έχετε κάνει:

Η ακύρωση κράτησης πριν τις 48 ώρες πριν την παραλαβή, συμπεριλαμβάνει την ολοκληρωμένη επιστροφή του ποσού της κράτησης (προκαταβολή ή πλήρες ποσό) από την JK Tours εντός περίπου 5 εργάσιμων ημερών στην ίδια κάρτα με την οποία πληρώθηκε το ποσό.

Η ακύρωση εντός 48 ωρών πριν από την ώρα παραλαβής, σημαίνει ότι η JK Tours δεν επιστρέφει το ποσό προκαταβολής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ακύρωση και ο οδηγός δεν παραλάβει το όχημα την ημερομηνία και ώρα που έχει συμφωνηθεί, η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί και η κράτηση θα ακυρωθεί.

Η JK Tours έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να πάρει αμέσως στην κατοχή της το όχημα, εάν ο ενοικιαστής δεν συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στη σύμβαση ενοικίασης ή εάν το όχημα έχει υποστεί ζημιά.

Απολεσθέντα προσωπικά αντικείμενα:

Η JK Tours δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προσωπικά αντικείμενα που έχουν αφεθεί στο όχημα ή στους χώρους των γραφείων.

back to top
To jk-tours.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή Επιλεγμένων»!